CheckUp Hizmetleri

Check – up Nedir ?

Sağlık sorunu olmayan bir kişinin, olası hastalıklarını, erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş genetik yapı ve çevresel faktörler dikkate alınarak, yapılan sağlık taraması check-up olarak tanımlanıyor. İleri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunları hasta ve ailesi için yıpratıcı bir sürece yol açıyor. Özellikle genetik yatkınlığı (aile öyküsü) olan kişilerde yılda bir kez yapılan sağlık taraması ile erken teşhis ve ardından planlanan tedavi, hayat kurtarıcı olabilir.

Bazı hastalıklar ve özellikle kanserde erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle check-up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavinin başarısını da arttırmaktadır. Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi hem de yaşam kalitesi açısından son derece büyük önem taşır.

 

Neden düzenli chek-up yapılmalıdır ?

Check-up ile İleride hastalığa dönüşebilecek riskleriniz tespit edilebiliyor ve  hastalıklarınızın erken teşhisinde önemli rol oynuyor. Risk faktörleri yüksek olan, genetik yatkınlığı olan, aile öyküsü pozitif olan kişiler; şikayeti olsun veya olmasın mutlaka yılada bir kez check_up yaptırmalıdır…

CHECK-UP PAKETLERİMİZ

 

 

CHECK-UP  MİNİ PAKET

Dahiliye Muayenesi

Açlık kan şekeri

Üre

Kreatinin

Total kolesterol

Trigliserit

HDL kolesterol

LDL kolesterol

AST

ALT

Hemogram

Sedimentasyon

Tam idrar tetkiki

Ekg

PA akciğer grafisi

Tüm batın ultrasonografi

CHECK-UP  ORTA PAKET  (KADIN)

Dahiliye Muayenesi

Açlık kan şekeri

Hb A1c

Üre

Kreatinin

Ürik asit

Total kolesterol

Trigliserit

HDL kolesterol

LDL kolesterol

AST

ALT

Demir

Demir bağlama

Hemogram

Sedimentasyon

Tam idrar tetkiki

Hbs Ag

Anti Hbs

Anti Hcv

Anti Hıv

TSH

Serbest T3

Serbest T4

EKG

PA Akciğer grafisi/Tüm batın ultrasonografi

Kadın Doğum Muayenesi

Smear alınması, Vajinal sitoloji

Meme US(+40 bayanlarda mamografi uygulanacak)

Kardiyoloji Muayenesi

Transtorasik Ekokardiyografi

EKG

Efor testi

CHECK-UP ORTA PAKET  (ERKEK)

Dahiliye Muayenesi

Açlık kan şekeri

Hb A1c

Üre

Kreatinin

Ürik asit

Total kolesterol

Trigliserit

HDL kolesterol

LDL kolesterol

AST

ALT

Demir

Demir bağlama

Hemogram

Sedimentasyon

Tam idrar tetkiki

Hbs Ag

Anti Hbs

Anti Hcv

Anti Hıv

TSH

Serbest T3

Serbest T4

EKG

PA Akciğer grafisi /Tüm batın ultrasonografi

Üroloji Muayenesi

PSA

Kardiyoloji Muayenesi

Transtorasik Ekokardiyografi

EKG

Efor testi

CHECK-UP ULTRA  PAKET ( KADIN)

Dahiliye Muayenesi

Açlık kan şekeri

Hb A1c

Üre

Kreatinin

Ürik asit

Total kolesterol

Trigliserit

Hdl kolesterol

Ldl kolesterol

AST

ALT

Demir

Demir bağlama

Hemogram

Sedimantasyon

Tam idrar tetkiki

Hbs Ag

Anti Hbs

Anti Hcv

Anti HIv

TSH

Serbest T3

Serbest T4

PA Akciğer grafisi

Tüm batın ultrasonografi

ALP

GGT

LDH

Sodyum

Potasyum

Kalsiyum CA

Direkt parazit incelemesi

CRP

RF

Kardiyoloji Muayenesi

Transtorasik ekokardiyografi

EKG

Efor testi

Nöroloji Muayenesi

Beyin MR

Kadın Doğum Muayenesi

FSH

LH

Prolaktin

Estradiol

Progesteron

Smear alınması

Meme Us

Mamografi (+40 yaş bayanlar için geçerlidir)

Göz  Muayenesi

*Görme alanı ile birlikte göz dibi+ göz muayenesi

Kbb Muayenesi

*İşitme testi

CHECK-UP ULTRA PAKET (ERKEK)

Dahiliye Muayenesi

Açlık kan şekeri

Hb A1c

Üre

Kreatinin

Ürik asit

Total kolesterol

Trigliserit

Hdl kolesterol

Ldl kolesterol

AST

ALT

Demir

Demir bağlama

Hemogram

Sedimentasyon

Tam idrar tetkiki

Hbs Ag

Anti Hbs

Anti Hcv

Anti Hıv

TSH

Serbest  T3

Serbest T4

PA akciğer grafisi

Tüm batın ultrasonografi

ALP

GGT

LDH

Sodyum

Potasyum

Kalsiyum CA

Direkt parazit incelemesi

CRP

Rf

Kardiyoloji Muayenesi

Trantorasik ekokardiyografi

EKG

Efor testi

Nöroloji Muayenesi

Beyin MR

Üroloji Muayenesi

FSH

LH

Prolaktin

PSA

Testesteron(total)

Üroflowmetri

Direkt üriner sistem grafisi

Göz Muayenesi

*Görme alanı ile birlikte göz dibi+ göz muayenesi

Kbb Muayenesi

*İşitme Testi

Unutmayın , Check-up Sizi Hayata Bağlar…

Hizmetler

Acil Durumlar

Tıbbi ihtiyacınız olduğu tüm durumlarda 7/24 arayabilirsiniz.