Levent KONUKOĞLU

Levent KONUKOĞLU

Op. Dr. Levent KONUKOĞLU

Ortopedi ve Travmatoloji

Randevu Al

leventkonukoglu@hatemhastanesi.com.tr

444 3 923

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

YABANCI DİL

İngilizce

KURSLAR ve SERTİFİKALAR

Katıldığı Kurslar ve Kongreler

23th Ulusal Ortopedi ve Tarvma Kongresi, Antalya 2013

Büyük İstanbul Buluşması, İstanbul 2013

22th Ulusal Ortopedi ve Tarvma Kongresi, Antalya 2012

Büyük İstanbul Buluşması, İstanbul 2012

9th Temel Ortopedik Travma Eğitim Kursu, Ankara 2012

10th Türkiye Artroplasti Kongresi, Bursa 2012

21th Ulusal Ortopedi ve Tarvma Kongresi, Antalya 2011

4th İleri Ortopedik Artroplasti Kursu, İstanbul 2011

1st Ulusal Tıbbi Araştırma Görevlileri Kongresi, Gaziantep 2011

6th Temel Ortopedik Diz Artroskopi Kursu, İstanbul 2011

2nd Klinik Tazeleme Öğretim Kursu, Istanbul 2011

16th İllizarov Eğitim Kursu, Adana 2011

Büyük İstanbul Buluşması, İstanbul 2011

3rd Temel Ortopedik Artroplasti Kursu, İstanbul 2010

Çekirdek Eğitim ve Ortopedik Cerrahi Kursu, Ankara 2010

Ortopedi ve Travmatoloji Temel Eğitim ve Araştırma Kursu, Ankara 2010


SUNUMLAR

Yaşlı hastalarda çok parçalı humerus proksimal kırığının parsiyel omuz protezi ile tedavisi: Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçları. Efort Kongresi İstanbul, Türkiye, 5-8 Haziran, Resmi Kongre Programı (2013 Canbora K, Kose O, Polat A, Konukoglu L, Gorgec M,).

Tekrarlayan anterior omuz çıkıklarında modifiye Bristow-Latarjet ameliyatı: fonksiyonel ve radyolojik sonuçları. M.Kerem Canbora, Özkan Köse, Atilla Polat, Levent Konukoğlu, Mücahit Görgeç. 7. Omuz-Dirsek Cerrahisi kongresi. (SS ) (2012)

Yaşlılarda çok parçalı proksimal humerus kırıklarının hemiartroplasti ile tedavisi : fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar. M.Kerem Canbora, Atilla Polat, Özkan Köse, Levent Konukoğlu, Mücahit Görgeç. 7. Omuz-Dirsek Cerrahisi kongresi. (SS) (2012)

Femoral protez çevresi kırıklarda risk faktörleri: 978 kalça artroplastisinin analizi. Kerem Canbora, Faruk Aykanat,Atilla Polat,Mücahit Görgeç,Levent Konukoğlu.22. ulusal Türk milli ortopedi ve travmatoloji kongresi (2012)

Bristow ameliyatını takiben tekrarlayan anterior omuz insitabilitesinin cerrahi tedavisi: geniş Hill-Sachs ve glenoid defektin otojen iliak kanat kemik grefti ile rekonstrüksiyonu. Kerem Canbora, Atilla Polat, Faruk Aykanat, Levent Konukoğlu, Mücahit Görgeç,.22. ulusal Türk milli ortopedi ve travmatoloji kongresi (2012)

Ayak ve Ayakbileği kırıkları, İstanbul 2012, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Selim Kemik Tümörleri, İstanbul 2012, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diz üstü ampute hastada Femur boyun kırığının cerrahi tedavisi. M. Kerem Canbora, Atilla Polat, Levent Konukoğlu, Tekin Kerem Ülkü, Mücahit Görgeç.Osteosynthese international 2011.Annual congress of the Gerhard Küntscher Society(GKS).14-17 September 2011.Makedonia Palace Hotel, Thesseloniki, Greece.

Refleks Sempatik Distrofi Sendromu, İstanbul 2011, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Osteokondroitis Dissekans ve Osteokondritis, İstanbul 2011, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konjenital Alt Ekstremite Deformiteleri, İstanbul 2011, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kemik Fizyolojisi ve Kemik Kaynaması, İstanbul 2010, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Humerus Proksimal Kırıkları, İstanbul 2010, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

El enfeksiyonları, İstanbul 2009, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ezilme Yaralanmaları ve Kompartman Sendromu, İstanbul 2009, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÇALIŞMALARI

1. Eklem protezinden izole edilen Mycobacterium fortuitum: olgu sunusu
Uzm.Dr.Jale Erdinç*, Uzm.Dr.Asuman İnan**, Dr.Satı Zeynep Tekin*, Uzm.Dr.Derya Öztürk** , Prof.Dr.Tanıl Kocagöz***, Dr. Levent Konukoğlu****, Doç.Dr. Sebahat Aksaray*
*S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
**S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
***Yeditepe Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.
**** S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2. FEMORAL PROTEZ ÇEVRESİ KIRIKLARDA RİSK FAKTÖRLERİ: 978 KALÇA ARTROPLASTİSİNİN ANALİZİ
Kerem Canbora, Faruk Aykanat, Atilla Polat, Mücahit Görgeç, Levent Konukoğlu
3. BRİSTOW AMELİYATINI TAKİBEN TEKRARLAYAN ANTERİOR OMUZ İNSİTABİLİTESİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ: GENİŞ HİLL-SACHS VE GLENOİD DEFEKTİN OTOJEN İLİAK KANAT KEMİK GREFTİ İLE REKONSTRÜKSİYONU: OLGU SUNUMU
Kerem Canbora, Atilla Polat, Faruk Aykanat, Levent Konukoğlu, Mücahit Görgeç
4. İZOLE POSTERİOR MALLEOL KIRIĞI VE TEDAVİSİ: 2 OLGU SUNUMU
Levent Konukoğlu, Serdar Günday, Hasan Bombacı, Kerem Canbora, Mücahit Görgeç


ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

Posterler
Diz artroskopisi sonrası dizde takılma şikayetinin postoperatif klinik sonuçlara etkisi (10th Türkiye Spor Yaralanmaları ve Diz Artroskopi Cerrahi Kongresi, 2010) (En iyi poster ödülü aldı)

İzole Posterior Malleol Kırıkları (21. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2011)


Yayınlar
Yaşlı Hastalarda Konservatif Tedavi Edilen Deplase Proksimal Humerus kırıklarının Radyolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar arasındaki ilişki: Prospektif bir çalışma. Canbora MK, Kose O, Polat A, Konukoglu L, Gorgec M. (Int J Shoulder Surg. 2013 Jul;7(3):105-9)

Bristow ameliyatını takiben tekrarlayan anterior omuz insitabilitesinin cerrahi tedavisi: geniş Hill-Sachs ve glenoid defektin otojen iliak kanat kemik grefti ile rekonstrüksiyonu. Canbora MK, Kose O, Polat A, Konukoglu L, Gorgec M. . (Minerva Orthop Traumatol 64: 183-93, 2013)

Diz üstü ampute hastada Femur boyun kırığının cerrahi tedavisi. Olgu Sunumu (Injury dergisi, 2011)


Rotasyonlar

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği (Eylül 2010)

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği (Ağustos 2011)

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, (Ekim 2011)

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis (Ocak 2012)

Dr. Siyami Ersek Toraks ve Karsiyovasküler Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği (Haziran 2012)

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği (Kasım 2012)

İHTİSAS

İstanbul Haydarpaşa Numune E.A. Hastanesi (2007-2013)

MEZUNİYET

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (2001-2007)

ÜYE OLDUĞUM DERNEK/KULÜPLER

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBID)

TOTBID Ortopedik Travma Şubesi

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanı

*Kemik Kırıkları tedavileri (Basit kemik kırıkları, Kompleks kemik kırıkları, Açık kemik kırıkları, Problemli kemik kırıkları) (Minimal invaziv cerrahi prosedürler)
*Kırık Komplikasyonu Tedavileri
*Ortopedik Multitravma Tedavisi
*Artroplasti (Diz, Kalça, Omuz)
*Artroskopi (Diz, Omuz, Ayakbileği)
*Alt Ekstremite Deformite Tedavileri
*Küçük Ortopedik Cerrahi Girişimler
*Preoperatif ve Postoperatif Bakım
* PRP ve Kök Hücre Tedavisi

E mail

leventkonukoglu@hatemhastanesi.com.tr

Doğum Yeri/Tarihi

18.04.1983 - Gaziantep