Göz Çizdirme Ameliyatı (No Touch Lazer)

lazerle göz çizdirme

Gözde miyop, hipermetrop ve astigmat olarak adlandırılan kırma kusurları, göz çizdirme ameliyatı (No Touch Lazer) ile kalıcı olarak tedavi edilebilmektedir.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mete Güler ve Doç. Dr. Burak Bilgin. Halk arasında göz çizdirme olarak adlandırılan  refraktif lazer uygulamaları hakkında bilgiler verdiler.

Göz çizdirme ameliyatı (No Touch Lazer) hakkında bizi bilgilendirir misiniz ?

Sadece tek bir lazer ameliyatı mı? yoksa farklı lazer işlemleri mi vardır ? Hangi teknik iyisidir ?

Halk arasında ‘göz çizdirme’ ameliyatları olarak bilinen refraktif lazer uygulamalarıdır. Bu uygulamalar gözün en öndeki saydam tabakası olan kornea tabakası üzerinde gerçekleştirilir. Kişinin kornea kalınlığı, mevcut olan kırma kusurunun türü, kırma kusurunun yüksekliği ve hatta kişinin icra ettiği mesleğe bile bağlı olarak farklı tekniklerden kişiye uygun olanı seçilir. Böylelikle refraktif lazer uygulamaları gerçekleştirilebilir. Farklı tekniklerin birbirlerine üstünlükleri yoktur. Fakat, her tekniğin diğer tekniğe göre avantajlı olduğu ve dezavantajlı olduğu noktalar mevcuttur. Refraktif lazer cerrahisine aday olan bir hastanın öncelikle değerlendirilir. Böylece hangi teknikten daha çok fayda göreceğine, hangi tekniğin ihtiyaçlarını en fazla karşılayacağına yapılan ölçüm ve hesaplamalar yapılır. Böylelikle iyi karar verilmelidir.

göz çizdirme

 

Lazer ile gözlük atma ameliyatları her hastaya uygulanabilir mi ?

Lazer cerrahisi planlanırken, yapılan tetkikler sonrasında hastalar kabaca üç gruba ayrılabilir. Güvenle cerrahi olabilecek hastalar, cerrahisinde bazı risk faktörleri olan hastalar ve cerrahi kesinlikle önerilmeyecek hastalar olarak sınıflandırılabilir.  Böylelikle birinci grup hastalarda lazer cerrahisi kararı rahatlıkla alınabilir. Üçüncü grup hastalarda da hastanın cerrahiye uygun olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Esas doğru karar verilmesi ve üzerinde detaylı düşünülmesi gereken grup ise ikinci grup hastalardır. Bu hastaların cerrahisinde bazı riskler mevcut olduğu için faklı hekimler tarafından farklı yaklaşımlar ve yorumlar yapılabilir. Risk faktörleri ve hastanın genel durumu çok detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu nedenle  hastaları yüksek risk altına sokacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Dolayısıyla iyi bir hekim hangi hastaları ameliyat edeceğini iyi bilen hekim olmakla birlikte, en iyi hekim hangi hastaları ameliyat etmemesi gerektiğini bilen hekimdir.

Lazer ile gözlük atma işlemleri için yaş sınırı var mıdır? Hastanede yatış gerekli midir ? Hastalar kaç günde normal hayatlarına dönebilirler?

Refraktif lazer uygulamaları için kişi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Tercihen 20 yaşını tamamlamış olması ve son 1 yıl içerisinde göz numaralarında ilerleme olmaması önerilir. Refraktif lazer uygulamalarında operasyon dakikalar içerisinde tamamlanır. İşlem sırasında damlalar ile anestezi sağlanır. Dolayısıyla hasta ağrı hissetmez.  Hastanede yatış gerektirmez. Uygulanan tekniğe göre iş hayatına dönüş ortalama 2-5 gün arasında değişmektedir.

Bu işlemler ile gözleri sıfırlamış mı  oluyoruz?

Uygulanan lazer operasyonu sonrasında çok yüksek oranda kişinin gözlük veya kontakt lens kullanarak ulaştığı görme düzeyi gözlüksüz olarak elde edilir. Herhangi bir gözlük kullanma gereksinimi duymayan sağlıklı gözlerde dahi tam sıfır numara yoktur. Dolayısıyla gözdeki numaraların sıfırlanması gibi bir beklenti olmamalıdır.

Lazer işlemi sonrasında zamanla tekrar gözlük ihtiyacı oluşur mu?

Refraktif lazer cerrahisi geçirmiş bir hastada yıllar içerisinde vücuttaki her dokuda olduğu gibi korneada da yaşlanma ile beraber bazı değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler yıllar içerisinde göz numaralarında bir miktar artışlar yapabilir. Yıllar içerisinde oluşan değişiklikler eğer hastanın göz yapısı uygun ise tekrar lazer ile veya numaralarına uygun gözlük-kontakt lens ile düzeltilebilir.

https://www.hatemhastanesi.com.tr/doktor/mete-guler/

https://www.hatemhastanesi.com.tr/doktor/burak-bilgin/