Doç. Dr. Mehmet Taşkıran

Acil Durumlar

Acil durumlar için hastanemize 7/24 ulaşabilirsiniz. 

Çalışma Saatleri

Pazartesi – Cuma 08.00 – 17.00
Cumartesi 08.00 – 12.00

Öz Geçmiş

İhtisas

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mezuniyet

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları

Konum

Alleben Mah. Kemal Köker Cad. No :41 Şahinbey/Gaziantep

E-Posta

mehmettaskiran@hatemhastanesi.com.tr

Yabancı Diller

İngilizce

Kurslar ve Sertifikalar

Doktorun almış olduğu eğitim ve sertifikalar

 

ULUSLARARASI YAYINLAR:
1-Preoperative evaluation of pediatric kidney stone prior to percutaneous nephrolithotomy: is computed tomography really necessary?
Abdulkadir Tepeler, Ahmet Ali Sancaktutar, Mehmet Taskiran, Mesrur Selcuk Silay, Mehmet Nuri Bodakci, Tolga Akman, Orhan Tanriverdi, Berkan Resorlu, Omer Faruk Bozkurt, Abdullah Armagan, Kemal Sarica, August 2013 Urolithiasis, DOI 10.1007/s00240-013-0593-4

2- Comparison of laparoscopic and open ureterolithotomy in impacted and very large stones
Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Elshad Abdullayev, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu; Urology Journal, Vol 11, No 2, 2014


ULUSAL YAYINLAR:
1- Daha Önce Açık Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Yapılması Güvenli midir? Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar, Hüseyin Acınıklı, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu; Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye. JAREM 2012;2: 113-6
2- Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz
Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi,Umut Sarıoğulları,Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci,Cengiz Miroğlu Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2012;46(4):193-198
3- Laparoskopik Ürolojik Cerrahide Sütür Gerektiren Operasyonlar Ne Zaman Yapılmalı? Dört Farklı Operasyonun İlk Dört Yıllık Analizi;Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu; Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye. JAREM 2013;3:8-13
4- Üroloji uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin perkütan nefrolitotomi uygulama becerileri yeterli mi?
Mehmet Taşkıran, Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Aydın, Umut Sarıoğulları, Hakan Şirin, Orhan Tanrıverdi, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2013;47(2):67-73
5-Üreter Orta ve Üst Bölümünde Görülen Büyük İmpakte Taşların Tedavisinde Üreteroskopi ve Üreterolitotominin Karşılaştırılması

Göksel Bayar, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Mehmet Taşkıran, Elshad Abdullayev, Muammer Kendirci, Kaya Horasanli, Orhan Tanrıverdi Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014;48(2):119-23

6- İnfertil Kadınlarda Cinsel Fonksiyonlar (Tanı ve Tedavi Aşamalarında)
Faruk KÜÇÜKDURMAZ, Mehmet TAŞKIRAN Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2015;8(3)

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER
1-Perkütan nefrolitotomi ileri yaşta güvenlimidir? Umut Sarıoğulları, Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Hüseyin Acinikli, Göksel Bayar, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. 10.UlusalEndoüroloji Kongresi,Nisan 2013 Antalya. Poster.
2-Böbrek taşı için perkütan nefrolitotomi yapılan hastalarda taş lokalizasyonun başarıya etkisi.
Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. 10.UlusalEndoüroloji Kongresi,Nisan 2013 Antalya. Poster.
3-Büyük üreter taşlarının tedavisinde laparoskopik ve açık üreterolitotominin karşılaştırılması ve güvenli, pratik bir yöntemle laparoskopik üreter insizyonu. Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Elshad Abdullayev, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu.10.UlusalEndoüroloji Kongresi,Nisan 2013 Antalya. Poster.
4-Penis uzunluğuna etki eden faktörler: Göksel Bayar, Osman Murat İpek,, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli,, Mehmet Taşkıran, Muammer Kendirci. 10. Ulusal Androloji Kongresi, Haziran 2013, Bodrum,Muğla. Tartışmalı poster.
5-OPERASYON ÖNCESİ HİDRONEFROZ VARLIĞI VE ŞİDDETİ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ GİRİŞİMİ SONUÇLARINI ETKİLER Mİ? Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayer, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Mayıs 2012, KKTC.Poster.
6-DAHA ÖNCE AÇIK NEFROLİTOTOMİ YAPILAN HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ YAPILMASI GÜVENLİ Mİ? Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayer, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Mayıs 2012,KKTC.Poster.
7-PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ BAŞARISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEK.Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayer, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Mayıs 2012,KKTC.Poster.
8-PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ HER YAŞTA GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE YAPILABİLİR. Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayer, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Mayıs 2012,KKTC.Poster.
9-PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ: 533 VAKALIK TEK MERKEZDEKİ DENEYİMLERİMİZ Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayer, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Mayıs 2012,KKTC.Poster.
10-LAPAROSKOPİK CERRAHİDE SÜTUR GEREKTİREN OPERASYONLARLA İLGİLİ TEK CERRAHIN DENEYİMLERİ. Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Mayıs 2012,KKTC.Poster.


11-KADIN ÜRİNER İNKONTİNANSINDA TRANSVAJİNAL TAPE (TVT) VE TRANSOBTURATOR TAPE (TOT) UYGULAMALARININ ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Çiğdem Döndar, Göksel Bayar, Mehmet Taşkıran, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Mayıs 2012, KKTC. Sözlü sunu.
12-SEMİ RİJİD ÜRETEROSKOPİ SIRASINDA GÖRÜLEN MAJOR KOMPLİKASYONLAR VE SONUÇLARI
Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Mayıs 2012, KKTC. Sözlü sunu.
13-ÜRETER ORTA VE ÜST BÖLÜMÜNÜN 1,5 SANTİMETREDEN BÜYÜK TAŞLARININ TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK ÜRETEROLİTOTOMİ SEMİ RİJİD ÜRETEROSKOPİDEN DAHA ETKİN VE GÜVENİLİRDİR.
Orhan Tanrıverdi, Göksel Bayar, Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Mayıs 2012, KKTC.Poster.

14-Deneysel sıçan modelindeki diyabetik erektil disfonksiyonda geliştirilen oksidatif hasar pazı ekstresiyle düzeltilebilir mi? Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Hale Toklu, Mesrur Selcuk Sılay, Cengiz Miroğlu, Göksel Bayar,
Muammer Kendirci. 9. Ulusal Androloji Kongresi, Haziran 2011, Mersin. Sözlü sunu.

15- Testis torsiyonunda montelukast kullanımı testisi kurtarabilir mi? Deneysel çalışma
Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Mesrur Selcuk Sılay, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci 9. Ulusal Androloji Kongresi, Haziran 2011, Mersin. Sözlü sunu.

16-Erektil fonksiyonun azalması penis boyutlarını etkiler mi?
Umut Sarıoğullar›, Mehmet Taşkıran, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Mesrur Selcuk Sılay, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci 9. Ulusal Androloji Kongresi, Haziran 2011, Mersin. Tartışmalı poster

17- Serum PSA ve testosteron değerleri arasında korelasyon var mıdır?

Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Mesrur Selcuk Sılay, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci. 9. Ulusal Androloji Kongresi, Haziran 2011, Mersin. Tartışmalı poster.

18- Vardenafilin testis torsiyonunda kullanılabilirliği mümkün müdür? Deneysel calışma
Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Mesrur Selcuk Sılay, Cengiz Miroğlu,Muammer Kendirci
9. Ulusal Androloji Kongresi, Haziran 2011, Mersin. Tartışmalı poster.
19-Diyabetik erkeklerde penis boyutları olumsuz etkilenir mi? Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Mesrur Selcuk Sılay, Cengiz Miroğlu,Muammer Kendirci. 9. Ulusal Androloji Kongresi, Haziran 2011, Mersin. Poster.

Çalıştığı Kurumlar

Doktorun daha önce çalıştığı kurumlar

2018

Özel Hatem Hastanesi

2016

Gaziantep Özel akademi Hastanesi

2014

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi Yöneticiliği

2014

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012

Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi

2007

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2006

Ankara Özel Çağ Hastanesi