İç Hastalıkları

İç Hastalıkları

DAHİLİYE 

Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Bu yönde, multi-disipliner hizmet anlayışı ile hastalar gerekli üst uzmanlığa sahip hekimlerimizce değerlendirilmekte olup öncelikle uygun tanı konulmakta ve ardından hastalarımızın şifa kazanmasına yönelik çalışılmalar yapılmaktadır.

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir. Hastayı objektif değerlendirmek ve tedavi etmek genel dahiliyenin temel prensibidir.

Yine ameliyat öncesi-ameliyat sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer problemlerinin çözümünde direkt devreye giren ve sorunu çözen birim İç Hastalıklarıdır.

Ateşli Hastalıklar 
Akciğer Hastalıkları 
Kalp Hastalıkları 
Böbrek Hastalıkları 
Enfeksiyon Hastalıkları 
Kan Hastalıkları (Kansızlık, Pıhtılaşma Bozuklukları, Hemofili..) 
Endokrin Hastalıklar (Tiroid Hastalıkları, Diyabet, Hipertansiyon, Obezite, Kemik Erimesi, Kolesterol Bozuklukları..) 
Sindirim Sistemi Hastalıkları (Reflü, Gastrit, Ülser, Safra Kesesi iltihabı, Pankreas iltihabı?) 
Selim Tümörler ve Kanser Hastalıkları 
Romatizmal Hastalıklar 
Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümü 
Solunum Fonksiyon Testleri 
Kan Şekeri Ölçümü 
Metobolizma Ölçümü (Hom-Air Testi)

Bölümdeki Doktorlarımız

Acil Durumlar

Tıbbi ihtiyacınız olduğu tüm durumlarda 7/24 arayabilirsiniz.

Çalışma Takvimi

Pazartesi-Cuma 08.00 – 17:00
Cumartesi 08.00 – 12.00 
Pazar : Kapalı